Оголошення про захист дисертацій

18.11.2019

19 грудня 2019 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України Сірик Олени Олександрівни «Супрамолекулярні сорбенти на основі силікагелю та кристалічної целюлози з іммобілізованим полігексаметилгуанідином» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

Науковий керівник – Трохимчук Анатолій Костянтинович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН

Офіційний опонент – Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімії вуглецевих наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Офіційний опонент – Нікіпелова Олена Михайлівна, доктор хімічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

СКАЧАТИ:

Дисертація
Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

Відгук д.х.н., проф. Тарасенка Ю.О.

Відгук д.х.н., проф. Нікіпелової О.М.

18.10.2018

27 листопада 2018 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України Горди Руслани Вікторівни «Сорбція благородних металів на поверхні силікагелю та фітосорбентів з прищепленими тіосечовинними групами» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

Науковий керівник – Трохимчук Анатолій Костянтинович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН

Офіційний опонент – Манк Валерій Веніамінович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів Національного університету харчових технологій МОН України

Офіційний опонент – Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімії вуглецевих наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

СКАЧАТИ:

Дисертація
Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

Відгук д.х.н., проф. Манка В.В.

Відгук д.х.н., проф. Тарасенка Ю.О.

Відгук д.х.н., проф. Нікіпелової О.М.

01.09.2017

3 жовтня 2017 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації завідувача центру обліку академічних документів та зв'язку з випускниками Інституту міжнародної освіти ОНУ імені І.І.Мечникова МОН України Перлової Наталії Олександрівни «Сорбція сполук урану (VI) з водних розчинів синтетичними іонітами» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

Науковий керівник – Сазонова Валентина Федорівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України)
Офіційний опонент – Ковзун Ігор Григорович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічної геомеханіки (Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка НАН України)
Офіційний опонент – Ковальчук Ірина Андріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу екологічної хімії (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України)

СКАЧАТИ:

Дисертація
Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

Відгук д.х.н., проф. Ковзуна І.Г.

Відгук с.н.с., к.х.н. Ковальчук І.А.

© 2016 IBCC