Оголошення про захист дисертацій

09.08.2021

9 вересня 2021 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації старшого наукового співробітника відділу фізико-хімічної геомеханіки Панька Андрія Валентиновича «Біоколоїдні і фізико-механічні закономірності трансформацій залізоалюмосилікатів та їх композицій в колоїдних процесах» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

Увага! У зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на COVID-19 в Україні й у столиці та щоденним зростанням кількості хворих захист дисертації старшого наукового співробітника відділу фізико-хімічної геомеханіки Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України Панька Андрія Валентиновича відбудеться 9 вересня 2021 року о 14 годині у режимі ONLINE за допомогою програмного забезпечення Zoom за посиланням: ПОСИЛАННЯ НА ZOOM (Meeting ID: 996 0689 0068; Passcode: 700076)

Науковий консультантВіталій Анатолійович Прокопенко, доктор технічних наук, директор Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України

Офіційний опонентМєшкова-Клименко Наталія Аркадіївна, доктор хімічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

Офіційний опонентЯремко Зиновій Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Львівського національного університету імені Івана Франка

Офіційний опонентЄременко Ганна Михайлівна, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

СКАЧАТИ:

Дисертація
Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

Відгук д.х.н., проф. Мєшкова-Клименко Н.А.

Відгук д.х.н., проф. Яремко З.М.

Відгук д.х.н., проф. Єременко Г.М.

06.04.2021

6 травня 2021 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації Мазурик Аліни Олександрівни, «Вилучення поверхнево-активних речовин різної природи із багатокомпонентних водних розчинів методами адсорбції і флотації». Шифр та назва спеціальності - 02.00.11 – колоїдна хімія.

Увага! У зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус в Україні і у столиці та введенням карантинних обмежень захист дисертації здобувача Мазурик Аліни Олександрівни відбудеться 6 травня 2021 року о 14 годині у режимі ONLINE за допомогою програмного забезпечення Zoom

Науковий керівникСтрельцова Олена Олексіївна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України)

Офіційний опонентКовзун Ігор Григорович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічної геомеханіки (Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України);

Офіційний опонентДзязько Юлія Сергіївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник (Інститут загальної та неорганічної хімії iм. В.І. Вернадського НАН України).

СКАЧАТИ:

Дисертація
Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

Відгук д.х.н., проф. Ковзуна І.Г.

Відгук д.х.н., с.н.с. Дзязько Ю.С.

05.03.2021

8 квітня 2021 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації старшого наукового співробітника відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України Гончарук Олени Владиславівни «Електроповерхневі та структурні властивості гідродисперсій нанорозмірних оксидів металів та кремнію та їх стабілізація» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

Увага! У зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус в Україні і у столиці та введенням жорстких карантинних обмежень з 5 квітня 2021 року по 16 квітня 2021 року захист дисертації старшого наукового співробітника відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України Гончарук Олени Владиславівни відбудеться 8 квітня 2021 року о 14 годині у режимі ONLINE за допомогою програмного забезпечення Zoom та Google forms

Науковий консультантСамченко Юрій Маркович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН

Офіційний опонентКорнілович Борис Юрійович, чл.-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної технології кераміки та скла Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту» імені Ігоря Сікорського

Офіційний опонентЯремко Зиновій Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Львівського національного університету імені Івана Франка

Офіційний опонентСавченко Ірина Олександрівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії високомолекулярних сполук Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка

СКАЧАТИ:

Дисертація
Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

Відгук чл.-кор., д.х.н., проф. Корнілович Б.Ю.

Відгук д.х.н., проф. Яремко З.М.

Відгук д.х.н., проф. Савченко І.О.

18.11.2019

19 грудня 2019 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України Сірик Олени Олександрівни «Супрамолекулярні сорбенти на основі силікагелю та кристалічної целюлози з іммобілізованим полігексаметилгуанідином» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

Науковий керівник – Трохимчук Анатолій Костянтинович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН

Офіційний опонент – Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімії вуглецевих наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Офіційний опонент – Нікіпелова Олена Михайлівна, доктор хімічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

СКАЧАТИ:

Дисертація
Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

Відгук д.х.н., проф. Тарасенка Ю.О.

Відгук д.х.н., проф. Нікіпелової О.М.

18.10.2018

27 листопада 2018 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України Горди Руслани Вікторівни «Сорбція благородних металів на поверхні силікагелю та фітосорбентів з прищепленими тіосечовинними групами» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

Науковий керівник – Трохимчук Анатолій Костянтинович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу функціональних гідрогелів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН

Офіційний опонент – Манк Валерій Веніамінович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів Національного університету харчових технологій МОН України

Офіційний опонент – Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімії вуглецевих наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

СКАЧАТИ:

Дисертація
Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

Відгук д.х.н., проф. Манка В.В.

Відгук д.х.н., проф. Тарасенка Ю.О.

Відгук д.х.н., проф. Нікіпелової О.М.

01.09.2017

3 жовтня 2017 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації завідувача центру обліку академічних документів та зв'язку з випускниками Інституту міжнародної освіти ОНУ імені І.І.Мечникова МОН України Перлової Наталії Олександрівни «Сорбція сполук урану (VI) з водних розчинів синтетичними іонітами» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

Науковий керівник – Сазонова Валентина Федорівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України)
Офіційний опонент – Ковзун Ігор Григорович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічної геомеханіки (Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка НАН України)
Офіційний опонент – Ковальчук Ірина Андріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу екологічної хімії (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України)

СКАЧАТИ:

Дисертація
Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

Відгук д.х.н., проф. Ковзуна І.Г.

Відгук с.н.с., к.х.н. Ковальчук І.А.

© IBCC