Оголошення

01.09.2017

3 жовтня 2017 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, що знаходиться за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 42, відбудеться захист дисертації завідувача центру обліку академічних документів та зв'язку з випускниками Інституту міжнародної освіти ОНУ імені І.І.Мечникова МОН України Перлової Наталії Олександрівни «Сорбція сполук урану (VI) з водних розчинів синтетичними іонітами» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія.

Науковий керівник – Сазонова Валентина Федорівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України)
Офіційний опонент – Ковзун Ігор Григорович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічної геомеханіки (Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка НАН України)
Офіційний опонент – Ковальчук Ірина Андріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу екологічної хімії (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України)

СКАЧАТИ:

Дисертація
Автореферат

ВІДГУКИ офіційних опонентів:

Відгук д.х.н., проф. Ковзуна І.Г.

Відгук с.н.с., к.х.н. Ковальчук І.А.

28.06.2017

Директора нашого Інституту доктора технічних наук Прокопенка Віталія Анатолійовича нагороджено медаллю «Трудова Слава»

28062017fig

28 червня 2017 року у Великому конференц-залі Національної академії наук України відбулася Церемонія нагородження Міжнародною Академією рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна».

На цій Церемонії Голова генеральної Дирекції МАРТІС «Золота Фортуна» Дмитро Акімов вручив медаль «Трудова Слава» ІІ ступеня №655 директору нашого Інституту, доктору технічних наук Прокопенку Віталію Анатолійовичу.

Одержання Вами високої нагороди - це данина Вашого яскравого таланту керівника, Вашого енергійного і конструктивного зусилля щодо подальшого розвитку нашого Інституту.

Колектив Інституту сердечно вітає керівника Прокопенка Віталія Анатолійовича з цією подією!

Поділяємо з Вами радість нинішнього успіху і твердо віримо в подальші перемоги на організаторському, науковому, освітньому та практичному теренах!

Бажаємо Вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, життєвих сил, оптимізму, нових успіхів в відповідальній праці на благо вітчизняної науки!

23.05.2017

23 травня 2017 року відбулося урочисте засідання Вченої ради Інституту, на якому було відзначено ювілейну дату з Дня народження професора, доктора хімічних наук Зої Рудольфівни Ульберг. На цьому засіданні Академік-секретар Відділення хімії НАН України Микола Тимофійович Картель вручив ювіляру нагородуПочесну відзнаку Національної Академії Наук України за підготовку наукової зміни, рішення про присудження якої прийнято Президією НАН України від 17 травня 2017 року. Від імені Відділення хімії НАН України Академік-секретар також вручив Зої Рудольфівні Ульберг Вітальну адресу.

Поздоровлення ювіляру було висловлено численними доповідачами, які відзначили багатогранний науковий талант З.Р. Ульберг, яка є автором двох відкриттів та більше 300 публікацій, та є чуйним педагогом для молодих науковців.

10.05.2017

Ювілей Зої Рудольфівни Ульберг

В травні 2017 року доктор хімічних наук, професор Ульберг Зоя Рудольфівна, перший директор Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, яка обіймала цю посаду 25 років - з дня заснування Інституту до недавнього часу, відсвяткувала свій ювілей!

З.Р.Ульберг - один з організаторів Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України та його очільник з 1991 року по 2016 рік включно. До цього, в період з 1987 по 1991 рр., вона керувала Відділенням природних дисперсних систем Фізико-хімічного інституту ім. О.В.Богатського НАН України.

На теперішній час вона займає посаду завідувача відділом колоїдної технології природних систем Інституту. З.Р.Ульберг є автором двох відкриттів СРСР (№ 361, 1988 р. та № 376, 1988 р.), восьми монографій (дві з яких видано за кордоном), більш ніж 300 наукових статей, 65 українських та зарубіжних патентів. З.Р.Ульберг майже 20 років була членом редакційної колегії міжнародного «Колоїдного журналу», багато років є членом редколегії міжнародного науково-технічного журналу «Наноструктурне матеріалознавство», а з дня заснуванняще й періодичного збірника наукових праць «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології». На цей час вона є членом багатьох наукових рад, в тому числі міжнародних, зокрема Ради з програми «European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research», «Clay and Clay» тощо. Під її керівництвом виконувались та виконуються ряд розділів державних науково-технічних програм, цільових комплексних програм фундаментальних та прикладних досліджень НАН України, а також ряд міжнародних проектів та грантів. Вказана діяльність, як відомо, нерозривно пов’язана з кропіткою роботою з становлення та професійного зростання молоді, науковців, які залучались та залучаються нею і тепер до науково-дослідних робіт та науково-організаційної діяльності протягом всієї її наукової біографії. Окрім наукової школи з біоколоїдних технологій збагачення металовмісної сировини, нею створено наукову школу з нового перспективного наукового напрямубіоколоїдна хімія та біоколоїдна екологія, які отримали визнання світової наукової громадськості і за якими розвивають наукові дослідження науковці, окрім ІБКХ ім. Ф.Д.Овчаренка, ще й ряду інших установ та організацій країни і за кордоном.

Її наукова діяльність відзначена: Премією імені М.О.Островського (1970); Премією РАН імені академіка П.О.Ребіндера (1995); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1999); Премією імені О.В. Палладіна (2007); відзнакою НАН України «За наукові досягнення»(2007).

Будучи відомим вченим світового рівня, З.Р.Ульберг також постійно проводить значну діяльність з підготовки наукових кадрів вищої школи високої та вищої наукової кваліфікації – нею підготовлено 3 доктори наук та більше 25 кандидатів наук. Вона була і є головою Спеціалізованої вченої ради з присудження вчених ступенів доктора і кандидата хімічних та фізико-математичних наук зі спеціальностей «колоїдна хімія» та «фізика колоїдних систем», за час існування якого було розглянуто, проаналізовано і захищено більше 70 кандидатських та 10 докторських робіт. З.Р.Ульберг регулярно читає курс лекцій з актуальних проблем колоїдної та біоколоїдної хімії для студентів як провідних ВУЗів України, так і за кордоном (США, Китай). Завдяки її педагогічній діяльності вітчизняна наука та вища школа збагатилася молодими науковими кадрами, які на цей час представлені не тільки як науковці, а й у керівництві самого Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Дніпропетровського державного хіміко-технологічного університету, Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова, Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького , Інституту курортології та медичної реабілітації МОЗ України, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та інш.

Для діяльності З.Р.Ульберг притаманне нерозривне поєднання глибоких теоретичних досліджень в нових галузях знань з залученням молодих перспективних кадрів, які є науковою зміною у вітчизняній науці. Надзвичайні науково-організаційні здібності З.Р. Ульберг та її педагогічний талант стали запорукою створення і багаторічної успішної діяльності Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України.

07.12.2016

Згідно постанови Президії НАН України від 7 грудня 2016 року № 273 «Про припинення діяльності Міжгалузевого науково-технологічного центру видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів НАН України» зупинена діяльність Міжгалузевого науково-технологічного центру видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів НАН України (далі – Центр), розташованого за адресою: 03142, м. Київ -142, бульвар Академіка Вернадського, 42, к.217 (ідентифікаційний код 24729243), шляхом його реорганізаціїприєднання до Інституту біоколоїдної хімії іменні Ф.Д. Овчаренка НАН України (ідентифікаційний код 05402714), розташованого за адресою: 03680, м. Київ -142, бульвар Академіка Вернадського, 42.

Визначено Інститут біоколоїдної хімії іменні Ф.Д. Овчаренка НАН України правонаступником майнових прав та зобов’язань Центру.

Створено комісія з припинення діяльності Міжгалузевого науково-технологічного центру видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів НАН України. У складі комісії:

- Прокопенко Віталій Анатолійович – директор Інституту біоколоїдної хімії іменні Ф.Д.Овчаренка НАН України, доктор технічних наук, голова комісії;

- Степаненко Юлія Анатоліївнаголовний економіст Міжгалузевого науково-технологічного центру видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів НАН України, секретар комісії;

- Циганович Олена Анатоліївна – учений секретар Міжгалузевого науково-технологічного центру видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів НАН України, кандидат хімічних наук, секретар комісії;

- Скоробогатько Андрій Петрович – головний бухгалтер Інституту біоколоїдної хімії іменні Ф.Д.Овчаренка НАН України;

- Кулешова Людмила Олександрівна – начальник відділу кадрів Інституту біоколоїдної хімії іменні Ф.Д.Овчаренка НАН України.

Постановлено Комісії з припинення діяльності Центру:

- Забезпечити повідомлення органу державної реєстрації щодо прийнятого рішення та погодження складу комісії.

- Вжити всіх можливих заходів для виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення діяльності Центру.

Претензії кредиторів приймаються комісією впродовж двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення про ліквідацію Центру за адресою: 03142, м. Київ -142, бульвар Академіка Вернадського, 42, к.217.

© 2016 IBCC