Оголошення

23.05.2017

23 травня 2017 року відбулося урочисте засідання Вченої ради Інституту, на якому було відзначено ювілейну дату з Дня народження професора, доктора хімічних наук Зої Рудольфівни Ульберг. На цьому засіданні Академік-секретар Відділення хімії НАН України Микола Тимофійович Картель вручив ювіляру нагороду – Почесну відзнаку Національної Академії Наук України за підготовку наукової зміни, рішення про присудження якої прийнято Президією НАН України від 17 травня 2017 року. Від імені Відділення хімії НАН України Академік-секретар також вручив Зої Рудольфівні Ульберг Вітальну адресу.

Поздоровлення ювіляру було висловлено численними доповідачами, які відзначили багатогранний науковий талант З.Р. Ульберг, яка є автором двох відкриттів та більше 300 публікацій, та є чуйним педагогом для молодих науковців.

10.05.2017

Ювілей Зої Рудольфівни Ульберг

В травні 2017 року доктор хімічних наук, професор Ульберг Зоя Рудольфівна, перший директор Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, яка обіймала цю посаду 25 років - з дня заснування Інституту до недавнього часу, відсвяткувала свій ювілей!

З.Р.Ульберг - один з організаторів Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України та його очільник з 1991 року по 2016 рік включно. До цього, в період з 1987 по 1991 рр., вона керувала Відділенням природних дисперсних систем Фізико-хімічного інституту ім. О.В.Богатського НАН України.

На теперішній час вона займає посаду завідувача відділом колоїдної технології природних систем Інституту. З.Р.Ульберг є автором двох відкриттів СРСР (№ 361, 1988 р. та № 376, 1988 р.), восьми монографій (дві з яких видано за кордоном), більш ніж 300 наукових статей, 65 українських та зарубіжних патентів. З.Р.Ульберг майже 20 років була членом редакційної колегії міжнародного «Колоїдного журналу», багато років є членом редколегії міжнародного науково-технічного журналу «Наноструктурне матеріалознавство», а з дня заснування – ще й періодичного збірника наукових праць «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології». На цей час вона є членом багатьох наукових рад, в тому числі міжнародних, зокрема Ради з програми «European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research», «Clay and Clay» тощо. Під її керівництвом виконувались та виконуються ряд розділів державних науково-технічних програм, цільових комплексних програм фундаментальних та прикладних досліджень НАН України, а також ряд міжнародних проектів та грантів. Вказана діяльність, як відомо, нерозривно пов’язана з кропіткою роботою з становлення та професійного зростання молоді, науковців, які залучались та залучаються нею і тепер до науково-дослідних робіт та науково-організаційної діяльності протягом всієї її наукової біографії. Окрім наукової школи з біоколоїдних технологій збагачення металовмісної сировини, нею створено наукову школу з нового перспективного наукового напряму – біоколоїдна хімія та біоколоїдна екологія, які отримали визнання світової наукової громадськості і за якими розвивають наукові дослідження науковці, окрім ІБКХ ім. Ф.Д.Овчаренка, ще й ряду інших установ та організацій країни і за кордоном.

Її наукова діяльність відзначена: Премією імені М.О.Островського (1970); Премією РАН імені академіка П.О.Ребіндера (1995); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1999); Премією імені О.В. Палладіна (2007); відзнакою НАН України «За наукові досягнення»(2007).

Будучи відомим вченим світового рівня, З.Р.Ульберг також постійно проводить значну діяльність з підготовки наукових кадрів вищої школи високої та вищої наукової кваліфікації – нею підготовлено 3 доктори наук та більше 25 кандидатів наук. Вона була і є головою Спеціалізованої вченої ради з присудження вчених ступенів доктора і кандидата хімічних та фізико-математичних наук зі спеціальностей «колоїдна хімія» та «фізика колоїдних систем», за час існування якого було розглянуто, проаналізовано і захищено більше 70 кандидатських та 10 докторських робіт. З.Р.Ульберг регулярно читає курс лекцій з актуальних проблем колоїдної та біоколоїдної хімії для студентів як провідних ВУЗів України, так і за кордоном (США, Китай). Завдяки її педагогічній діяльності вітчизняна наука та вища школа збагатилася молодими науковими кадрами, які на цей час представлені не тільки як науковці, а й у керівництві самого Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Дніпропетровського державного хіміко-технологічного університету, Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова, Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького , Інституту курортології та медичної реабілітації МОЗ України, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та інш.

Для діяльності З.Р.Ульберг притаманне нерозривне поєднання глибоких теоретичних досліджень в нових галузях знань з залученням молодих перспективних кадрів, які є науковою зміною у вітчизняній науці. Надзвичайні науково-організаційні здібності З.Р. Ульберг та її педагогічний талант стали запорукою створення і багаторічної успішної діяльності Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України.

07.12.2016

Згідно постанови Президії НАН України від 7 грудня 2016 року № 273 «Про припинення діяльності Міжгалузевого науково-технологічного центру видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів НАН України» зупинена діяльність Міжгалузевого науково-технологічного центру видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів НАН України (далі – Центр), розташованого за адресою: 03142, м. Київ -142, бульвар Академіка Вернадського, 42, к.217 (ідентифікаційний код 24729243), шляхом його реорганізації – приєднання до Інституту біоколоїдної хімії іменні Ф.Д. Овчаренка НАН України (ідентифікаційний код 05402714), розташованого за адресою: 03680, м. Київ -142, бульвар Академіка Вернадського, 42.

Визначено Інститут біоколоїдної хімії іменні Ф.Д. Овчаренка НАН України правонаступником майнових прав та зобов’язань Центру.

Створено комісія з припинення діяльності Міжгалузевого науково-технологічного центру видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів НАН України. У складі комісії:

- Прокопенко Віталій Анатолійович – директор Інституту біоколоїдної хімії іменні Ф.Д.Овчаренка НАН України, доктор технічних наук, голова комісії;

- Степаненко Юлія Анатоліївна – головний економіст Міжгалузевого науково-технологічного центру видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів НАН України, секретар комісії;

- Циганович Олена Анатоліївна – учений секретар Міжгалузевого науково-технологічного центру видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів НАН України, кандидат хімічних наук, секретар комісії;

- Скоробогатько Андрій Петрович – головний бухгалтер Інституту біоколоїдної хімії іменні Ф.Д.Овчаренка НАН України;

- Кулешова Людмила Олександрівна – начальник відділу кадрів Інституту біоколоїдної хімії іменні Ф.Д.Овчаренка НАН України.

Постановлено Комісії з припинення діяльності Центру:

- Забезпечити повідомлення органу державної реєстрації щодо прийнятого рішення та погодження складу комісії.

- Вжити всіх можливих заходів для виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення діяльності Центру.

Претензії кредиторів приймаються комісією впродовж двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення про ліквідацію Центру за адресою: 03142, м. Київ -142, бульвар Академіка Вернадського, 42, к.217.

© 2016 IBCC