Аспірантура

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України оголошує набір до аспірантури та докторантури

зі спеціальності 102 –« Хімія», спеціалізація – колоїдна хімія.

Освітньо-наукова програма ІБКХ 102 хімія (скачати)

Необхідні документи

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. Заяву на ім'я директора Інституту про допуск до вступних іспитів в аспірантуру (до заяви додається рекомендація вченої ради вузу/факультету, якщо вона є).
 2. Особовий листок з обліку кадрів, 4 фотокартки 3x4 см.
 3. Список та відбитки опублікованих наукових праць і винаходів. Претенденти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з наукової спеціалізації.
 4. Медичну довідку про стан здоров'я за формою N 086-у.
 5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома).
 6. Копію додатку до диплому про вищу освіту
 7. Заяву про згоду використання особистих даних.

Вступником подаються особисто: паспорт, диплом про вищу освіту (з додатками), оригінал довідки про присвоєння індивідуального податкового номера, для військовозобов’язаних - військовий квиток, для юнаків до 25 років - свідоцтво призовника.

При вступі до аспірантури також подається:

 1. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Документи до аспірантури приймаються до 10 вересня поточного року. Зарахування до аспірантури відбувається з 01 листопада.

Вступні іспити до аспірантури:

 1. спеціалізація (колоїдна хімія) (скачати Програму з Колоїдної хімії);
 2. іноземна мова;
 3. філософія.

Документи приймаються відділом кадрів Інституту за адресою:

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка
Національної академії наук України
42, бульвар Академіка Вернадського,
Київ, 03142, Україна
Тел./факс: 380 44 424 80 78
E-mail: ibcc.ukraine@gmail.com
Веб-сторінка: www.ibcc.nas.gov.ua

Особи, які успішно склали вступні іспити, але не зараховані до аспірантури за результатами конкурсу, можуть бути зараховані для навчання поза конкурсом на умовах контракту за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

© IBCC