Аспірантура

В Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка підготовка наукових кадрів здійснюється через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями:

 • 01.04.24 – "фізика колоїдних систем"
 • 02.00.01 – "колоїдна хімія"

Конкурсний прийом до докторантури Інституту здійснюється щорічно до 1 вересня, а до аспірантури (з відривом та без відриву від виробництва) - у березні та вересні.

Необхідні документи

Вступники до аспірантури та докторантури подають такі документи:

 1. Заяву на ім'я директора Інституту
  1. вступники до докторантури – про зарахування до докторантури Інституту;
  2. вступники до аспірантури – про допуск до вступних іспитів в аспірантуру (до заяви додається рекомендація вченої ради вузу/факультету, якщо вона є).
 2. Особовий листок з обліку кадрів, 4 фотокартки 3?4 см.
 3. Список та відбитки опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.
 4. Медичну довідку про стан здоров'я за формою N 086-у.
 5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома).
 6. Копію додатку до диплому про вищу освіту
 7. Заяву про згоду використання особистих даних.

Вступником подаються особисто: паспорт, диплом про вищу освіту (з додатками), оригінал довідки про присвоєння індивідуального податкового номера, для військовозобов’язаних - військовий квиток, для юнаків до 25 років - свідоцтво призовника.

При вступі до аспірантури також подається:

 1. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук вступником до докторантури подається особисто.

Документи до аспірантури приймаються двічі на рік: до 01 березня та до 10 вересня поточного року. Зарахування до аспірантури відбувається 01 травня та 01 листопада, а до докторантури - до 1 вересня поточного року.

Вступні іспити до аспірантури:

 1. спеціальність (колоїдна хімія або фізика колоїдних систем) (скачати Програму з Колоїдної хімії);
 2. іноземна мова;
 3. філософія.

Документи приймаються відділом кадрів Інституту за адресою:

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка
Національної академії наук України
42, бульвар Академіка Вернадського,
Київ, 03142, Україна
Тел./факс: 380 44 424 80 78
E-mail: ibcc@ukrpost.ua
Веб-сторінка: www.ibcc.nas.gov.ua

Особи, які успішно склали вступні іспити, але не зараховані до аспірантури за результатами конкурсу, можуть бути зараховані для навчання поза конкурсом на умовах контракту за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

© 2016 IBCC