Нормативна база

Порядок присудження та скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1999 року № 309

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів»

Наказ МОН «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Питання стипендіального забезпечення»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Деякі питання стипендіального забезпечення»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

Положення про ОХРАНУ ПРАЦІ

Положення про систему управління охороною праці

Положення про організацію роботи з охорони праці

Інформація щодо ПРОФСПІЛКИ

Інформація щодо профспілки 2021-2022

© IBCC