Основні напрями фундаментальних і прикладних досліджень Інституту:

 • біоколоїдна хімія природних та синтетичних дисперсних систем і матеріалів; біотехнології збагачення мінеральної сировини та захисту навколишнього середовища;
 • фізична та колоїдна хімія дисперсних матеріалів; принципи, методи та технології їх використання у промисловості; макрокінетика та фрактальні властивості дисперсних систем
 • фізико-хімічна механіка природних та техногенних дисперсних систем; колоїдно-хімічне матеріалознавство.

Разом з тим набули вагомого значення нові напрямки фундаментальних досліджень у галузі нанорозмірних колоїдних систем.

Інститут розробляє нові технології для гірничорудної промисловості держави, бере участь у проведенні природоохоронних заходів і в створенні нових медичних препаратів на основі гелевих матеріалів і колоїдних благородних металів.

 1. Нанофізика:
  1. нанофлюїдика – розподіл речовин, перетворення енергій та морфологічні трансформації у наноструктурованих рідких та пористих системах;
  2. явища перколяції і фрактальної самоорганізації в просторово-обмежених анізотропних та ізотропних нанокластерних матеріалах та наноструктурованих системах.
 2. Наномедицина: процеси і явища при взаємодії наночастинок металів із біологічними системами різного рівня організації в діагностиці, профілактиці та лікуванні захворювань різного генезу.
 3. Нанофармація: біологічна активність та молекулярно-біохімічні механізми цільової дії наночастинок металів як основи лікарських препаратів.
 4. Біоколоїдна екологія: біоремедіація грунтів, основи створення композиційних фітосорбентів, біосенсорика в екологічному моніторингу.

За останній час розроблений пробіотик для профілактики гастроентеритів молодняку тварин і птиці "окарина-ВЕТ", який не має світових аналогів серед відомих ветеринарних пробіотичних препаратів; створена ранозагоювальна кровоспинний композиція "КОАГУЛОКС", аплікаційний препарат "Пелосід" і т.п.

© IBCC