Спеціалізована рада по захисту дисертацій

В Інституті діє Спеціалізована вчена рада Д 26.209.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 - «колоїдна хімія» затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 16.07.2018 №775 строком на два роки.


Об'яви про захист дисертацій (для перегляду натиснути ТУТ)

Склад спеціалізованої вченої ради:

 • Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01
  доктор хімічних наук, професор Ульберг Зоя Рудольфівна, завідувач відділу Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11 - колоїдна хімія.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради
  доктор технічних наук, старший науковий співробітник Прокопенко Віталій Анатолійович, директор Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11 - колоїдна хімія.
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
  кандидат хімічних наук Олійник Вікторія Олександрівна, науковий співробітник Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11- колоїдна хімія;
 • Члени ради:
  • доктор хімічних наук, професор Рульов Микола Миколайович, завідувач відділу Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11- колоїдна хімія;
  • доктор хімічних наук, професор Ковзун Ігор Григорович, провідний науковий співробітник Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11- колоїдна хімія;
  • доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Самченко Юрій Маркович, завідувач відділу Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11- колоїдна хімія;
  • доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Лавриненко Олена Миколаївна, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України спеціальність - 02.00.11- колоїдна хімія;
  • доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Трохимчук Анатолій Костянтинович, провідний науковий співробітник Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11- колоїдна хімія;
  • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Ковальчук Володимир Іванович, завідувач відділу Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11- колоїдна хімія;
  • доктор фізико-математичних наук, професор, Лебовка Микола Іванович, завідувач відділу Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11- колоїдна хімія;
  • доктор фізико-математичних наук, професор Шилов Володимир Миколайович, провідний науковий співробітник Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, спеціальність 02.00.11- колоїдна хімія;
  • доктор хімічних наук, професор Нікіпелова Олена Михайлівна, керівник Українського НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України Українського державного центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів, спеціальність 02.00.11- колоїдна хімія;
  • доктор хімічних наук, професор Манк Валерій Веніамінович, завідувач кафедри Національного університету харчових технологій, спеціальність 02.00.11- колоїдна хімія;
  • доктор хімічних наук, професор Яремко Зіновій Михайлович, завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України; спеціальність 02.00.11 – колоїдна хімія;
  • доктор технічних наук, професор Грищенко Сергій Георгійович, директор ТОВ Центру управління проектами в галузі геологічної розвідки та переробки металургійної сировини, спеціальність - 02.00.11 – колоїдна хімія.

Інформація про інші Ради по аналогічним спеціальностям

Спеціальність 01.04.24 "Фізика колоїдних систем"

 • Львов, Інститут фізики конденсованих систем НАН України Д 35.156.01
 • Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України Д 20.051.06.

Спеціальність 02.00.11 "Колоїдна хімія"

 • Київ, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України Д 26.183.01

Паспорт спеціальності "02.00.11 - Колоїдна хімія"

І. Формула спеціальності:

Колоїдна хімія - галузь науки, що вивчає властивості речовин у дисперсному стані та поверхневі явища в дисперсних системах.

ІІ. Напрями досліджень:

 • Поверхневі та капілярні явища, адсорбція на міжфазних межах. Будова та властивості подвійного електричного шару.
 • Електроповерхневі, молекулярно-кінетичні, оптичні та акустичні властивості дисперсних систем.
 • Коагуляція і стійкість дисперсних систем; методи їх стабілізації та руйнування. Макрокінетика дисперсних систем: кінетика коагуляції, флокуляції, седиментації.
 • Адгезія, адсорбція, іонний обмін і контактні взаємодії між дисперсними частинками твердих тіл. Механохімія твердих поверхонь.
 • Будова, властивості та механізм дії поверхнево-активних речовин (ПАР). Міцелоутворення у розчинах ПАР.
 • Аеродисперсні системи, одержання, властивості та використання аерозолей.
 • Колоїдна хімія полімерів; колоїдно-хімічні основи одержання наповнених полімерних систем.
 • Структуроутворення в дисперсних системах. Колоїдно-хімічні принципи керування процесами структуроутворення і стабілізації дисперсних систем.
 • Теоретичні та експериментальні дослідження у галузі фізико-хімічної гідродинаміки дисперсних систем.
 • Фізико-хімічні основи створення та застосування мембран для поділу колоїдних систем.

ІІІ. Галузь науки з якої присуджується наукові ступені:

Хімічні науки.

Програми кандидатських іспитів

02.00.11 - Колоїдна хімія

Нормативні документи ДАК України

Загальний перелік фахових видань http://www.vak.org.ua/docs//prof_journals/journal_list/whole.pdf

Перелік установ і організацій, до яких обов'язково надсилаються автореферати дисертацій http://www.vak.org.ua/docs//maininfo/law_acts/nakaz_845.pdf

Визнання іноземних документів про наукові ступені http://www.vak.org.ua/normat5.php

© IBCC