Інститут засновано у 1991 р. Організатором Інституту був академік НАН України Федір Данилович Овчаренко. Лауреат Державної пермії УРСР, премії ім. Л.В.Писаржевського НАН України та премії ім. П.А.Ребіндера. Широко відомий досягненнями в науці про дисперсні системи та поверхневі явища. Ім'я Ф.Д.Овчаренка присвоєно Інституту у 1998 р.

Рівно 25 років з дня засвоєння Інститутом керувала доктор хімічних наук, професор Ульберг Зоя Рудольфівна. Лауреат премії ім.М.А.Островського (1970) і премії ім.П.А.Ребіндера РАН (1995). Автор Відкриттів СРСР № 361 "Избирательная гетерокоагуляция микроорганизмов с минеральными частицами" (1988) і № 376 "Явление диффузиофореза" (1989), а також 4-х монографій, 250 друкованих праць і 60 патентів та авторських свідоцтв. Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за значний внесок в організацію золотовидобувної та золотопереробної промисловості України, що складає головне завдання Інституту.

З листопада 2016 року і по теперішній час Інститут очолює д.т.н., професор Віталій Анатолійович Прокопенко.

За 30 років колоїдна хімія в Інституті набула подальшого розвитку як наука про нанодисперсність, наноструктури, наноматеріали, супрамолекулярні системи, а також як колоїдна хімія біологічних систем різного рівня організації, механізмів та процесів їх взаємодії з мінеральними та органічними наноматеріалами тощо. Завдяки здобуткам науковців Інституту суттєво розвинуто знання провказані відкриті явища, що стало основою нового розділу колоїдної хімії – біоколоїдної хімії - одного з топових в світовій науці. Об’єкти його принципово відрізняються від традиційних об’єктів колоїдної науки:

 • наявністю як дисперсної фази клітин і біополімерів й висококонцентрованого і складного за вмістом електроліту дисперсійного середовища (плазма кровітаінші);
 • складною, комплексною природою зовнішньої оболонки біологічних клітин і мікроорганізмів, які нею контактують один з одним та/або з мінеральними фазами через приповерхневі структури і дисперсійне середовище;
 • безперервною зміною складу дисперсійного середовища в результаті життєдіяльності «живих» дисперсних фаз-клітин і мікроорганізмів;
 • наявністю реакції живих клітин та мікроорганізмів на зміну навколишнього дисперсійного середовища.

  Діючі основні наукові напрямки Інституту:

  • біоколоїдна хімія природних та синтетичних дисперсних систем і матеріалів; біотехнології збагачення мінеральної сировини та захисту навколишнього середовища;
  • фізична та колоїдна хімія дисперсних матеріалів; принципи, методи та технології їх використання в промисловості; макрокінетика та фрактальні властивості дисперсних систем;
  • фізико-хімічна механіка природних та техногенних дисперсних систем.

  В перспективі розвитку вказаних наукових напрямів Інституту - дослідження ультрамікрогетерогенних (нано) систем, а також розробка біосенсорних технологій.

  За цими напрямами здійснюють свою науково-дослідну діяльність 5 відділів Інституту:

  1. Відділ колоїдної технології природних систем
   Завідувач відділу Ульберг З. Р., д.х.н., проф.;
  2. Відділ макрокінетики природних дисперсних систем
   Завідувач відділу Ковальчук В. І., д.ф.-м.н., с.н.с.;
   Лабораторія фізичної хімії дисперсних мінералів
   Завідувач лабораторії Лебовка М. І., д.ф.-м.н., проф.;
  3. Відділ фізико-хімічної геомеханіки
   Завідувач відділу Прокопенко В. А., д.т.н., проф.;
  4. Лабораторія біоколоїдної фізики та гліконаносинтезу
   Завідувач лабораторії Естрела-Льопис В.Р., к.х.н., с.н.с.
  5. Відділ фізико-хімічної гідродинаміки ультрадисперсних систем
   Завідувач відділу Рульов М. М., д.х.н., проф.;
   Лабораторія видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів
   Завідувач лабораторії Грищенко С. Г., д.т.н., проф.
  6. Відділ функціональних гідрогелів
   Завідувач відділу Самченко Ю М., д.х.н., с.н.с.;
   Лабораторія аналітичних досліджень та хімічного аналізу (спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка),
   Завідувач лабораторії Трохимчук А. К., д.х.н., с.н.с.

  В Інституті працює 67 співробітників, з них - 10 докторів та 32 кандидата наук.

  Науковцями Інституту опубліковано більше 1500 наукових робіт, 30 монографій, тільки за останні 3 роки опубліковано більш ніж 150 наукових праць, з яких 80% - у наукових журналах, що індексуються в Web of Science Core Collection і Scopus.

  На базі Інституту функціонує благодійний громадський Фонд ім.Ф.Д.Овчаренка розвитку колоїдної хімії природних дисперсних систем.

  Свої фундаментальні дослідження Інститут здійснює у тісному контакті з міжнародною науковою спільнотою США, Франції, Німеччини, Іспанії, Угорщини, Аргентини, Бразилії та інших країн, виконує ряд конкурсних проектів з фундаментальних та прикладних аспектів вказаних наукових напрямів

  В Інституті існує три наукові школи: фізико-хімія дисперсних мінералів, біоколоїдна хімія, електроповерхневі явища в дисперсіях та наносистемах.

 • © IBCC