Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка

Національної академії наук України

Вчена рада Інституту

Вчена рада Інституту (ІБКХ) є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту, який виконує консультативно-дорадчі функції. Вченюю радою Інституту приймаються рішення та виробляються рекомендації в межах її компетенцій, що визначаються статутом Інституту

Контакти Вченої ради:
тел. +38(044)424-80-78; E-mail: ibcc.ukraine@gmail.com
Функції Вченої ради:

* Обговорення основних напрямів наукової і науково-технічної діяльності Інституту та рекомендування їх до затвердження Відділенням хімії та Президією НАН України.
* Розгляд питань, пов’язаних з удосконаленням структури Інституту.
* Координація та наукове співробітництво з іншими організаціями і установами.
* Проведення нарад і конференцій.
* Міжнародне наукове співробітництво Інституту.
* Науково-видавнича діяльність.
* Висування видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів на здобуття премій, медалей та інших нагород, в т.ч. міжнародних.
* Висування та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту.
* Обрання наукових співробітників та керівників наукових підрозділів за конкурсом.
* Порушення клопотань про присвоєння вчених та почесних звань.
* Висування кандидатів для обрання у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України.
* Аналіз стану реалізації наукових досліджень, їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення, підготовки наукових кадрів.

Рішення Вченої ради:

* Програми, проекти та плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.
* Звіти про роботу та найважливіші досягнення Інституту, звіти окремих наукових підрозділів, в т.ч., госпрозрахункових.
* Рішення про присвоєння звання Почесного співробітника Інституту.

Затвердження Вченою радою:

* Результати атестації наукових працівників.
* Теми докторських та кандидатських дисертацій наукових співробітників і аспірантів Інституту, а також їх наукових керівників (консультантів).

Склад Вченої ради:

Склад Вченої ради Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України затверджено на загальних зборах колективу наукових працівників 01 березня 2017 року
Голова Вченої ради

Прокопенко Віталій Анатолійович
доктор технічних наук, професор,
директор, завідувач відділу


Заступник Голови

Лебовка Микола Іванович
доктор фізико-математичних наук, професор,
завідувач відділу


Секретар Вченої ради

Войтенко Олена Юріївна
кандидат хімічних наук,
вчений секретар


Ульберг Зоя Рудольфівна
провідний науковий співробітник,
професор, доктор хімічних наук


Ковзун Ігор Григорович
провідний науковий співробітник,
професор, доктор хімічних наук


Рульов Микола Миколайович
завідувач лабораторії,
професор, доктор хімічних наук/p>


Грищенко Сергій Георгійович
завідувач лабораторії,
професор, доктор технічних наук


Циганович Олена Анатоліївна
заст. дир. з наук. роботи, к.х.н.


Якубенко Людмила Миколаївна
голова первинної профспілкової організації,
кандидат хімічних наук, с.н.с.


Панько Андрій Валентинович
представник Ради молодих вчених Інституту,
с.н.с., д.х.н., с.д.


Самченко Юрій Маркович
завідувач відділу, д.х.н., с.н.с.


Ковальчук Володимир Іванович
завідувач відділу, д.ф.-м.н., с.н.с.


Грузіна Тамара Григорівна
с.н.с., к.б.н., с.н.с.


Дибкова Світлана Миколаївна
с.н.с., к.б.н., с.н.с.


Жолковський Емілій Костянтинович
с.н.с., к.х.н.


Затовський Ігор Вікторович
с.н.с., д.х.н.


Олійник Вікторія Олександрівна
к.х.н., c.н.с.


Гончарук Олена Владиславівна
с.н.с., д.х.н., с.д.


Естрела-Льопис Вікторіо Рафаєлійович
п.н.с., к.х.н., с.н.с

Copyright © 2024 IBCC By Andrii PANKO | All rights reserved.