Інститут засновано у 1991 р. Організатором Інституту був академік НАН України Федір Данилович Овчаренко. Лауреат Державної пермії УРСР, премії ім. Л.В.Писаржевського НАН України та премії ім. П.А.Ребіндера Російської АН. Широко відомий досягненнями в науці про дисперсні системи та поверхневі явища. Ім'я Ф.Д.Овчаренка присвоєно Інституту у 1998 р.

Рівно 25 років з дня засвоєння Інститутом керувала доктор хімічних наук, професор Ульберг Зоя Рудольфівна. Лауреат премії ім.М.А.Островського (1970) і премії ім.П.А.Ребіндера РАН (1995). Автор Відкриттів СРСР № 361 "Избирательная гетерокоагуляция микроорганизмов с минеральными частицами" (1988) і № 376 "Явление диффузиофореза" (1989), а також 4-х монографій, 250 друкованих праць і 60 патентів та авторських свідоцтв. Нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за значний внесок в організацію золотовидобувної та золотопереробної промисловості України, що складає головне завдання Інституту.

У листопаді 2016 року в житті Інституту відбулася важлива подія – були проведені вибори директора Інституту. Вченою радою Інституту було висунуто на посаду директора кандидатуру заступника директора Інституту з наукової роботи д.т.н. Віталія Анатолійовича Прокопенка, яка була одноголосно підтримана на загальних зборах наукових працівників.

Згідно постанови Президії НАН України від 21 грудня 2016 року № 285 «Про директора Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України» було затверджено його на посаді директора Інституту біоколоїдної хімії іменні Ф.Д. Овчаренка НАН України.

Напрямки діяльності Інституту:

  • біоколоїдна хімія природних та синтетичних дисперсних систем і матеріалів; біотехнології збагачення мінеральної сировини та захисту навколишнього середовища;
  • фізична та колоїдна хімія дисперсних матеріалів; принципи, методи та технології їх використання в промисловості; макрокінетика та фрактальні властивості дисперсних систем;
  • фізико-хімічна механіка природних та техногенних дисперсних систем.

В перспективі розвитку вказаних наукових напрямів Інституту - дослідження ультрамікрогетерогенних (нано) систем, а також розробка біосенсорних технологій.

За цими напрямами здійснюють свою науково-дослідну діяльність 6 відділів Інституту:

  1. Відділ колоїдної технології природних систем(керівник д.х.н., проф. З.Р.Ульберг);
  2. Відділ фізичної хімії дисперсних мінералів (керівник д.ф.-м.н.,проф. М.І.Лебовка);
  3. Відділ макрокінетики природних дисперсних систем (керівник д.ф.-м.н., В.И. Ковальчук);
  4. Відділ фізико-хімічної геомеханіки (керівник д.т.н. В.А.Прокопенко);
  5. Відділ фізико-хімічної гідродинаміки ультрадисперсних систем (керівник д.х.н., проф. М.М.Рупьов);
  6. Відділ функціональних гідрогелей (керівник д.х.н. Ю.М. Самченко); до складу відділу входить лабораторія аналітичних досліджень та хімічного аналізу (спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, керівник д.х.н. А.К.Трохимчук).

В Інституті працює 75 співробітників, з них - 9 докторів та 28 кандидатів наук.

В Інституті діє Спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 02.00.11 колоїдна хімія.

На базі Інституту функціонує благодійний громадський Фонд ім.Ф.Д.Овчаренка розвитку колоїдної хімії природних дисперсних систем.

Свої фундаментальні дослідження Інститут здійснює у тісному контакті з міжнародною науковою спільнотою США, Франції, Німеччини, Іспанії, Угорщини Росії, Аргентини, Бразилії та інших країн, виконує ряд конкурсних проектів з фундаментальних та прикладних аспектів вказаних наукових напрямів

В Інституті існує три наукові школи: фізико-хімія дисперсних мінералів, біоколоїдна хімія, електроповерхневі явища в дисперсіях та наносистемах.

© 2016 IBCC